• Home
  • שאלות נפוצות Inear Monitor

שאלות נפוצות Inear Monitor

שאלות נפוצות Inear Monitor

איך אני יכול להיות בטוח שהאוזניות שלי מותאמות באופן יעיל?

ניתן להבחין ביעילת של האוזניות לפי הסאונד המלא והעשיר של הצלילים שנשמעים.

כדי להגיע לאיכות שמע טובה האוזניות שלך צריכות להיות מותאמות למבנה האוזן שלך וליצור אטימות מפני רעשי רקע לא רצויים. ההתאמה האישית מאפשרת שמיעת סאונד איכותית ונוחה ללא כאבים ורעשים מיותרים.

למה להשתמש ב-In-Ear Monitor במקום ה-Monitor המסורתי הרגיל?
מערכות Inear Monitor עם האוזניות האוטמות מאפשרות לך לקבל את היתרונות הבאים:

(1) הפחתת הסיכון לפגיעה שמיעתית (בתנאי שימוש נכון).

(2) שיפור מתמיד באיכות הסאונד שאתה מפיק.

(3) תנועה חופשית בכל רחבי הבמה (על ידי שימוש במערכות אלחוטיות).

כמה זה באמת בטוח להשתמש ב-Inear Monitor?
תשובה המדוייקת ביותר היא שמערכות ה-Inear Monitor בטוחות רק כשהמשתמש בהם מקפיד על הבטיחות! ישנה הנחה רווחת שמערכות אלו, כמו אטמי אוזניים, מגנות על השמיעה בגלל עיצובם הייחודי. למעשה, אוזניות אלו מסוגלות לגרום לנזק שמיעתי ממש כשם שהMonitor המסורתי (הריצפתי) יכול.

אולם, Inear Monitor יכלו להיות כלי יעיל ואיכותי אם משתמשים בו נכון. בגלל שהאוזנייות מבודדות מפני רעש סביבתי, המשתמש יכול לשמוע את ה-Mix הרצוי לו באופן הרבה יותר ברור ובעוצמה יותר חלשה ויש לו שליטה על עוצמת הווליום.

איך שאתה תנהג , זה הדבר שחשוב!!! אחרי שנים של נגינה בסביבת במה רועשת, מוסיקאים מתרגלים לשמוע את ה-Monitor Mix שלהם באופן מסויים ובעוצמת ווליום מסויימת (בדרך כלל מאוד מאוד גבוהה).

חשוב שתרגיל את עצמך להאזין ב-Inear Monitor שלך בעוצמה יותר חלשה!

כל צליל בעוצמת ווליום גבוהה יכול לגרום לנזק שמיעתי, אם המשתמש לא משתמש נכון ושומר על עוצמה נמוכה ובטוחה.

נזק שמיעתי נגרם כתוצאה משילוב של נשך החשיפה ועוצמת הווליום. השאלה האמיתית היא: כמה גבוה אני יכול/ה לשמוע עם ה-Inear Monitor ולמשך איזה זמן אני יכול/ה להרכיב אותם כך ששמיעתי לא תינזק?

יש אוזניות שמגיעות לעוצמות של 125dB עד 140dB, אף אחד לא יכול לשמור על שמיעה אם הוא נחשף לעוצמות כאלו, אפילו אם משך החשיפה הוא נמוך.

האם כל חבר בלהקה שלי צריך להרכיב Inear Monitor?
Inear Monitor ניתנים לשימוש על ידי כל מוסיקאי בלהקה או הרכב אשר מעוניין בכך, אפילו אם רק אחד בלהקה מעוניין בכך.
כמה רעש סביבתי ה-Inear Monitor חוסמים?
חקרים מראים כי הנחתה של מוצרים שעשויים מפלסטיק או אקריל היא בסביבות dB25.
הנחתת הרעשים בסביבת הבמה היא חיונית לצורך שמיעה ברורה של ה-mix שמושמע ב-Inear שלך ובעוצמה סבירה. ישנם מוסיקאים שחשים שה"בידוד" הזה משפיע על הביצוע שלהם וישנן דרכים פשוטות ויעילות לטיפול בנושא. ניתן פשוט לשלב מיקרופונים מקיפים כך שאיש הסאונד יכלול להכניס אותם ב-overall mix שתשמע באוזניות.
כיצד אוכל גם לשמוע וגם לשמור על הבטיחות שלי?
העוצמה המושמעת שאתה יכול לשמוע ובה בעת לשמור על שמיעתך מפורסמת בתקנות המוסד לבטיחות וגהות. הפגיעה נמדדת לפי עוצמת הצליל ולפי משך החשיפה אליו. ככל שההופעה שלך ארוכה יותר, כך עוצמת הצליל צריכה להיות נמוכה יותר.

צריך למדוד את עוצמת הסאונד ב-dB (דציבל) היוצא מהInear Monitor ולקבוע מהי רמת השמע הרצויה בהתאם לתקנות הבטיחות שלהלן

* חשיפה לרמה של מעל ל-115dB אסורה על-פי חוק.

  • Inear Systems Experts - כל הזכויות שמורות 1976-2014 ©